Archiwum: 2019 sierpień

Dołącz do zespołu!

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie zaprasza osoby zainteresowane służbą na „Dni otwarte”. Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia będą udzielać szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym wstąpieniem w szeregi policji. Kandydaci będą mogli uzyskać niezbędne informacje oraz złożyć dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa”Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o braku możliwości załatwienia w ustawowym […]
Czytaj więcej…

X Sesja Rady Gminy Lubin

Ustalenie wysokości dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – to jeden z tematów najbliższej sesji Rady Gminy Lubin. W porządku obrad znalazł się także m.in. projekt uchwały, na mocy którego od września mieszkańcy Gminy Lubin będą […]
Czytaj więcej…

Po raz 39. zapłonęła na michałowskiej polanie

Mimo, że Łemkowska Watra na czużyni czyli na obczyźnie zmienia swoje oblicze, ewoluuje i otwiera się na nowe projekty – niezmienny jest fakt, że to niezwykle ważne dla Łemków spotkanie pokoleniowe, rodzinne i towarzyskie. W Michałowie watra, czyli łemkowskie ognisko w tym […]
Czytaj więcej…

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16” Obwieszczenie zawiadamiajace społeczeństwo o wydaniu decyzji