Podatki

1. Wzory deklaracji podatkowych obowiązujących od 01.01.2016 r.

1.1) Deklaracja na podatek leśny

1.2) Deklaracja na podatek od nieruchomości

1.3) Deklaracja na podatek rolny

1.4) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

1.5) Załącznik do deklaracji na podatek leśny A

1.6) Załącznik do deklaracji na podatek leśny B

1.7) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości A

1.8) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości B

1.9) Załącznik do deklaracji na podatek rolny A

1.10) Załącznik do deklaracji na podatek rolny B

2. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych 

2.1) Karta Usługi

2.2) Wniosek/Informacja

3. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych

3.1) Karta Usługi

3.2) Wniosek

3.3) Wniosek

3.4) Wniosek

4. Podatek od środków transportowych

4.1) Karta Usługi

4.2) Załącznik do deklaracji

4.3) Deklaracja

5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Lubin

5.1) Karta Usługi

5.2) Wniosek

5.3) Wniosek

5.4) Wniosek

5.5) Wniosek

6. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

6.1) Karta Usługi

6.2) Wniosek

7. Przyznanie ulgi

7.1) Karta Usługi

 

 

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy