Kościół parafialny w Osieku

Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla

  osiek   Wzmianka o świątyni w Osieku po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie z 1250 roku. Obecny gotycko – barokowy kościół został wzniesiony z kamienia i cegły na przełomie XV i XVI wieku. Po pożarze w początkach XVII w. został odbudowany przez ówczesnych właścicieli wsi, rodzinę von Stosch. Następnym poważnym uszkodzeniom obiekt uległ w trakcie działań wojennych, w lutym 1945 roku. Całkowita odbudowa świątyni nastąpiła dopiero w latach 1967 – 1969. Kościół jest jednonawową budowlą zorientowaną o założeniu gotyckim z przyporami. Dwuprzęsłowa nawa zwieńczona jest sklepieniem krzyżowym, do której przylega jednoprzęsłowe, prostokątne prezbiterium. Na osi świątyni od strony zachodniej znajduje się prostokątna, przechodząca w ośmiobok wieża, przykryta stromym, ostro słupowym hełmem. Od strony północnej przylega do niej jednokondygnacyjna przybudówka, zaś do części nawowej kościoła, od południa – prostokątna kruchta. Otwory okienne są o wykroju odcinkowym lub prostokątne, zamknięte kamiennymi obramieniami renesansowymi. Dachy świątyni ceramiczne, dwuspadowe lub pulpitowe. Ostatniej gruntownej renowacji kościoła dokonano w latach 1997-1999. W skromnie wyposażonych wnętrzach na uwagę zasługuje malowana, drewniana balustrada loży kolatorskiej z 1610 roku oraz liczne renesansowe kamienne nagrobki z XVI i XVII stulecia. Wśród nich na uwagę zasługuje płyta Nickla von Schwenkfelda wraz z małżonką, przedstawionych jako klęczących pod krucyfiksem. W południowej części muru okalającego teren kościelny znajduje się krzyż pokutny. Ponadto w ostatnim czasie wydobyty został na światło dzienne barokowy sarkofag Marien Katharinen von Bibra stanowiący dzieło XVIII wiecznej kamiennej plastyki sepulkralnej, dekorowany ornamentalnie z rzeźbionymi przedstawieniami zoomorficznymi, heraldycznymi oraz inskrypcjam, znajdujący się w przesklepionym pomieszczeniu od strony północnej kościoła.

Strona internetowa: http://parafiaosiek.pl/

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy