Seniorzy

Rada Seniorów Gminy Lubin

Rada Seniorów Gminy Lubin powołana została uchwałą Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2016 r. na wniosek Wójta Gminy Lubin. Obszar działania Rady obejmuje obszar Gminy Lubin. Celem jej działalności jest integracja środowiska osób starszych, wzmacniane ich udziału w życiu społeczności lokalnej, a także sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej w szczególności poprzez:

– wspieranie aktywności osób starszych, a w szczególności aktywności rekreacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej,

– profilaktykę i promocję zdrowia,

– zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

– twórcze wykorzystanie potencjału osób starszych,

– przełamywanie stereotypów dotyczących seniorów i starości oraz budowanie autorytetu osób starszych

 

Radę Seniorów Gminy Lubin tworzą:

Emilia Bojko

Jan Hawrysz

Ryszard Kirsz

Danuta Kowalewska

Jan Olejnik

Janina Mucha

Wiesław Mucha

Anna Rawska – wiceprzewodnicząca

Inna Rogalska – przewodnicząca

Barbara Tórz

Stanisława Zazula  

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy