Kościół parafialny w Miłoradzicach

Kościół pw. Trójcy Świętej

miłoradzice

  Pierwsza świątynia w tejże miejscowości wzmiankowana była już w 1298 roku. Obecna została zbudowana na przełomie XVI i XVII w. Jest to zorientowana, jednonawowa budowla wzniesiona z kamienia i cegły na rzucie prostokąta. Od strony zachodniej przylega do niej prostokątna wieża z przyporami, przechodząca od poziomu kalenicy dachu głównego w oktagon (ośmiobok). Do części nawowej od północy dobudowana jest zakrystia, od południa – kruchta, a od strony wschodniej – mauzoleum rodu von Mohl. Jest to niewielka kaplica grobowa z kryptą o bogatej dekoracji sztukatorskiej z czterema rzeźbami przedstawiającymi personifikacje Wiary, Nadziei, Miłości i Sprawiedliwości. Do mauzoleum rodziny von Mohl przylega kolejna kaplica grobowa, której fundatorzy są nieznani. Skromna dekoracja wnętrza tej kaplicy grobowej składa się z pionowych podziałów lizenami. Wśród elementów wyposażenia wnętrza świątyni na uwagę zasługuje loża kolatorska znajdująca się ponad zakrystią, połączona z prezbiterium arkadami, posiadająca drewniany strop zdobiony figuralną polichromią. Ponadto wśród wyposażenia wnętrza wyróżnia się: wczesnobarokowy bogato zdobiony ołtarz główny z około 1640 roku z malowaną sceną Ukrzyżowania, ambona z drugiej ćwierci XVII stulecia i chrzcielnica pochodząca z końca XVII wieku. W murach świątyni zachowały się liczne renesansowe nagrobki figuralne oraz kamienne epitafia z XVI i XVII wieku. Wokół świątyni znajdują się pozostałości otoczonego starym, kamiennym murem, przykościelnego cmentarza, którego początki sięgają XIII i XIV wieku.

Krzyż pokutny

  Usytuowany przy drodze na południowo – wschodnim krańcu wsi krzyż pokutny (ostatnio coraz częściej nazywa się je krzyżami pojednania) – niemy świadek średniowiecznego prawodawstwa. Początki tego prawa sięgają XIII wieku (wg niektórych źródeł – roku 1301). Zgodnie z jego kanonami, morderca, oprócz wypłacenia wysokiego odszkodowania rodzinie ofiary, miał obowiązek własnoręcznie wykonać (najczęściej z kamienia) krzyż pokutny i postawić go w miejscu tragicznego zdarzenia. Często umieszczano na nim wizerunek narzędzia zbrodni. Zwyczaj ten, szczególnie rozpowszechniony był na Śląsku aż do początków XVI wieku. Do dzisiaj nie przetrwały żadne zapiski, kto, kogo, za co i kiedy zamordował w Miłoradzicach. Okoliczności tragedii i powstania krzyża pozostaną zapewne na zawsze nierozwiązaną zagadką.

Strona internetowa: http://salezjanie.pl/miloradzice

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy