Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zimna Woda. Działki zlokalizowane są przy granicy strefy zainwestowania urbanistycznego wsi. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem MN5 z przeznaczeniem pod teren zabudowy […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie Gminy Lubin

o przetargu nieograniczonym pn.: Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wodzie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej od strony północnej na całej długości budynku OSP w części ze świetlicą. Więcej informacji ⇒ http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,16199,idmp,292,r,o    

Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Chróstnik Ogłoszenie I Chróstnik

Przetarg

15 września 2020 o godz. 10.00 minie termin składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI OSIEK UL. PIESZKOWSKA. Wymagane jest przesłanie ofert pisemnie na adres Gmina Lubin – Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59 – […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie o wyborze oferty

na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja gminnych rowów melioracyjnych”. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający otrzymał dwie oferty. Ogłoszenie