Archiwum: 2015 grudzień

UWAGA! Odwołanie od decyzji dotyczącej zmian w ewidencji gruntów i budynków możliwe tylko do 4 stycznia 2016 r.

W lipcu i sierpniu 2015 r. na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na terenie Gminy Lubin prowadzone były prace związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków. Dokonywano pomiarów granic nieruchomości oraz wskazywano ich aktualne przeznaczenia. Polegało to m.in. na zmianie […]
Czytaj więcej…

Życzenia Noworoczne

Pragniemy złożyć życzenia pomyślności w Nowym 2016 Roku, oby dopisywało zdrowie, oby Wasze plany się spełniły, a w Waszych rodzinach i domach zawsze gościły życzliwość, przyjaźń i miłość. Życzymy, by w Nowym Roku Gmina Lubin rozwijała zgodnie z Państwa oczekiwaniami, by ten […]
Czytaj więcej…

XX Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu

W dniach 5-7 lutego 2016r. w Lubinie spotka się około 250 uczestników igrzysk, dzieci i młodzieży z całej Polski, którzy pod okiem swoich trenerów i opiekunów, będą rywalizować w piłce nożnej halowej. Przy realizacji Igrzysk będzie również pomagać około 50 wolontariuszy, którzy […]
Czytaj więcej…

Trzecie miejsce Gminy Lubin w Dolnośląskich Igrzyskach LZS, Mieszkańców Wsi i Miast

W Grodziszczu odbyło się Podsumowanie XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS, Mieszkańców Wsi i Miast. Podczas uroczystości nagrodzono 15 najlepszych Powiatów oraz 20 Gmin, a także ponad 60 osób zaangażowanych w organizację tegorocznych Igrzysk.  W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czy­li sta­ro­sto­wie, bur­mi­strzo­wie, wój­to­wie z te­re­nu Dol­ne­go Ślą­ska oraz dzia­ła­cze sportowi  i or­ga­ni­za­to­rzy […]
Czytaj więcej…

Zaproszenie do konsultacji w sprawie zmiany uchwały

Wójt Gminy Lubin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu zmiany uchwały w sprawie określenia trybu powoływania […]
Czytaj więcej…