Archiwum: 2016 listopad

Powstanie Gminna Spółka Komunalna

Utrzymanie dotychczasowych cen za odbiór odpadów, a być może nawet ich obniżenie – to główny cel powołania spółki komunalnej Gminy Lubin. Na ostatniej sesji radni zdecydowaną większością głosów, przy jednym wstrzymującym się, podjęli decyzję o utworzeniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. […]
Czytaj więcej…

Zmiana aury na zimową – zachowajmy ostrożność

W związku z występującymi pierwszymi opadami śniegu/śniegu z deszczem prognozowanymi w dniach 1-2 grudnia br. na naszym obszarze apelujemy do kierujących pojazdami, pieszych i rowerzystów o ostrożność na drodze. Pomimo, że nadal mamy astronomiczną jesień, pojawiły się pierwsze oznaki zimy, czyli opady […]
Czytaj więcej…

Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 02 grudnia 2016 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin. Odbędzie się ono w świetlicy wiejskiej w Osieku, ul. Miedziana 69. Porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji projektów uchwał: […]
Czytaj więcej…

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 02 grudnia 2016 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin. Odbędzie się ono w świetlicy wiejskiej w Osieku, ul. Miedziana 69. Porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji […]
Czytaj więcej…

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 02 grudnia 2016 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Odbędzie się ono w świetlicy wiejskiej w Osieku, ul. Miedziana 69. Porządek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie przedłożonych komisji […]
Czytaj więcej…