Archiwum: 2020 kwiecień

Wpłaty podatkowe tylko przelewem

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju oraz koniecznością zamknięcia kasy Urzędu Gminy w Lubinie informujemy, iż wpłat z tytułu podatków należy dokonywać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, wskazany w otrzymanej decyzji podatkowej. Numery indywidualnych rachunków bankowych, na które […]
Czytaj więcej…

Zbliża się Dzień Flagi

2 maja przypada Dzień Flagi RP. Zachęcamy do uczczenia go poprzez wywieszanie Biało-Czerwonej, która jest symbolem wspólnoty i nadziei. Zgodnie z etykietą flaga, którą eksponujemy, powinna być czysta, niewyblakła i niepostrzępiona. Dzień Flagi obchodzimy  od 2004 r.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji w specjalnie opublikowanym […]
Czytaj więcej…

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Lubin informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin. Po otrzymaniu dotacji z WFOŚIGW Gmina Lubin przystąpi do […]
Czytaj więcej…

Wójt Gminy Lubin

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice Ogłoszenie IV Miłoradzice

Kolejny odcinek drogi Miroszowice – Kłopotów gotowy!

Zakończono prace budowlane związane z rozbudową gminnej drogi nr 103051D pomiędzy miejscowościami Miroszowice i Kłopotów. Zakres prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej  na odcinku ok. 240 m, o szerokości 5 m z poboczami utwardzonymi kruszywem kamiennym. Zadanie to zostało zrealizowane przy […]
Czytaj więcej…