PSZOK

UWAGA NOWE LOKALIZACJE PSZOK-ÓW

 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje? Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Lubin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się w miejscowości

 • Obora – dz. ew. nr 449/20, 449/23 Obora (teren przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Oborze)
 • Siedlce – dz. ew. nr 449/10, 449/18 Siedlce (teren przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Siedlcach)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
  730-13 30 730-13 30 730-13 30 1430-1900 1430-1900 7 30-13 30

 

W PSZOK mieszkańcy Gminy Lubin mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady, w szczególności:

 • a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • b) zużyte baterie i akumulatory,
 • c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • d) zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony), w ilości 8 sztuk, w ciągu 1 roku kalendarzowego pochodzące z jednej nieruchomości zamieszkałej, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z 1 zamieszkałego lokalu mieszkalnego znajdującego się na tej nieruchomości
 • e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • f) papier,
 • g) metale,
 • h) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 • i) szkło i opakowania ze szkła,
 • j) chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe,
 • k) opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością,
 • l) gruz i inne odpady remontowo-budowlane, w ilości 3 Mg, w ciągu 1 roku kalendarzowego pochodzące z jednej nieruchomości zamieszkałej, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych z 1 zamieszkałego lokalu mieszkalnego znajdującego się na tej nieruchomości
 • ł) odzież i tekstylia.

UWAGA!  W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • a) zmieszane odpady komunalne,
 • b) odpady zawierające azbest,
 • c) odpadów pochodzących z działalności gospodarczej lub nieruchomości zamieszkałych.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem

UWAGA!

Przed przyjazdem na teren PSZOK należy zapoznać się z:

 • REGULAMINEM FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLCACH I OBORZE (PSZOKÓW-ów) DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LUBIN, który dostępny jest na stronie www.archiwum.ug.lubin.pl, oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie, także tutaj: Regulamin wraz z oświadczeniem

Celem sprawnego i szybkiego przyjmowania odpadów przez pracowników PSZOK oraz ułatwienia Państwu procedury przekazania odpadów komunalnych do PSZOK serdecznie prosimy mieszkańców Gminy Lubin o wypełnienie OŚWIADCZENIA przed wjazdem na teren PSZOK w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres nieruchomości, na której powstały odpady itp.).

Prowadzącym PSZOK jest Gmina Lubin (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59 -300 Lubin)

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 76 84 03 126

 

 

 

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy