Odpady

harmonogramu-na-rok-2017-czesc-mpo

harmonogramu-na-rok-2017-czesc-asa

Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubin/ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/ schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

1.1) Wniosek

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2.1) Wniosek o wpis do rejestru

2.2) Załącznik do wniosku – oświadczenie dla przedsiębiorcy

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy