Działalność gospodarcza

1. Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

1.1) Karta Usługi

1.2) Wniosek CEIDG

2. Zmiana we wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

2.1) Karta Usługi

2.2) Wniosek CEIDG

3. Zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej

3.1) Karta Usługi

3.2) Wniosek CEIDG

4. Wpis informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej

4.1) Karta Usługi

4.2) Wniosek CEIDG

5. Wykreślenie wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

5.1) Karta Usługi

5.2) Wniosek CEIDG

Informacje urzędowe

Przetarg – działki budowlane w Zimnej Wodzie

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych […]
Czytaj więcej…

Zobacz więcej

Nasi partnerzy