Archiwum: 2018 październik

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków produkcyjno – magazynowych w Chróstniku na działkach 332/32, 332/31, 332/29, 332/27, 569 i 332/16”. Obwieszczenie -wszczęcie postępowania  

Wójt Gminy Lubin dziękuje za poparcie

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Lubin, dziękuję za kolejny olbrzymi kredyt zaufania, jakim mnie Państwo obdarzyliście, dziękuję za każdy głos oddany na mnie oraz na ludzi, z którymi do tych wyborów przystąpiłem. O tym, że zwyciężyliśmy zadecydowaliście Państwo, Mieszkańcy Gminy Lubin, którzy […]
Czytaj więcej…

Kotylion inspirowany tradycją

Rozstrzygnięty został gminny konkurs rękodzielniczy na „Kotylion inspirowany tradycją”.   W 100- lecie odzyskania niepodległości Ośrodek Kultury Gminy Lubin przybliżył tajniki kultury regionu i tradycji przodków poprzez  popularyzację najbardziej wartościowej i ciągle żywej spuścizny regionalnej oraz najciekawszych dziedzin rękodzieła ludowego. Historia kotylionu […]
Czytaj więcej…

Cmentarz w Siedlcach zostanie rozbudowany

Rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą  „Rozbudowa cmentarza komunalnego Siedlcach”. Jest to pierwszy etap inwestycji, obejmujący m.in. roboty przygotowawcze, wykonanie głównego ciągu pieszego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym utwardzeniem terenu oraz wykonanie nasadzeń zastępczych. W ramach pierwszego etapu zdemontowane zostanie […]
Czytaj więcej…

Tadeusz Kielan wójtem Gminy Lubin!

Są już oficjalne wyniki wyborów samorządowych. W Gminie Lubin wygrał je dotychczasowy wójt Tadeusz Kielan, a jego komitet wyborczy KWW Tadeusz Kielan zdobył 12 z 15 mandatów w Radzie Gminy. Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że Tadeusza Kielana poprało 58,34 proc. […]
Czytaj więcej…