Cmentarz w Siedlcach zostanie rozbudowany

Rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą  „Rozbudowa cmentarza komunalnego Siedlcach”. Jest to pierwszy etap inwestycji, obejmujący m.in. roboty przygotowawcze, wykonanie głównego ciągu pieszego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym utwardzeniem terenu oraz wykonanie nasadzeń zastępczych.

W ramach pierwszego etapu zdemontowane zostanie istniejące ogrodzenie z siatki stalowej pomiędzy istniejącym cmentarzem, a terenem przeznaczonym pod rozbudowę, a także wybudowane zostanie nowe ogrodzenie z elementów betonowych.

Wartość zadania oszacowana została na 130 tys. złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec listopada.

(RI/MG)