Archiwum: 2018 październik

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Czerniec

Pod koniec października do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerńcu trafi pierwszy, nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Będzie to już nasza ósma jednostka wyposażona w samochód. Do tej pory strażacy z Czerńca dysponowali wyłącznie motopompą. W ciągu ostatnich trzech lat stopniowo remontowano remizę […]
Czytaj więcej…

Zarządzenie Wójta Gminy Lubin

nr 1777/2018 z dnia 03.10.2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin Zarządzenie.1777.2018.AG – przeznaczenie nier. do dzierżawy

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

z dnia 2.10.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki. ObwieszczenieKW

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin

z dnia 2.10.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały Obwieszczenie

Nowa dotacja z Unii Europejskiej na klub dziecięcy

„Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” – taki tytuł ma nowy projekt Gminy Lubin, który doczekał się dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Lubin zajęła bardzo wysokie szóste miejsce na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów, na której było 71 projektów z Dolnego […]
Czytaj więcej…