Zadbajmy o naszą Gminę

plakat akcja ekologicznaRusza akcja ekologiczna pn. „O naszą gminę dbamy i ją sami sprzątamy”. Od lipca do października tego roku wszystkie sołectwa Gminy Lubin będą mogły przyczynić się do czystego i przyjaznego otoczenia oraz wziąć udział w konkursie ekologicznym. Organizatorem jest Gmina Lubin.

Celem akcji, poza uprzątnięciem zalegających śmieci z terenów rowów, dróg gminnych, placów zabaw i miejsc spotkań sołeckich, jest także wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców Gminy Lubin oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Poza satysfakcją z udziału w akcji, każde sołectwo będzie mogło wziąć udział w konkursie ekologicznym. Dla zwycięzców zostanie ufundowany wyjazd integracyjny.

Akcja będzie trwała od 22 lipca do 15 października tego roku. Organizator zapewnia uczestnikom: worki na odpady, rękawice foliowe, odbiór zebranych odpadów i ekogadżety – materiały aktywujące mieszkańców do wzięcia udziału w akcji.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 76/84-03-126

 Akcja ekologiczna – regulamin