Zmiany w zasadach przewozu paliwa rolniczego

Rolnik, który zakupił paliwo o masie powyżej 500 litrów ma obowiązek zgłosić ten zakup za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. W przypadku odebrania towaru, czyli paliwa, jest tylko jeden dzień roboczy na uzupełnienie informacji o odbiorze w PUESC

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów weszła w życie 18 kwietnia 2017 roku. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek zgłoszenia zakupu paliwa dotyczy produktów o masie powyżej 500 kg lub 500 litrów. W praktyce oznacza to, że jeśli na podwórko gospodarza podjęcie cysterna z zamówionymi przez niego 450 litrami oleju napędowego, wówczas rolnik nie musi martwić się o zgłoszenie.

Jednorazowo można przewieźć także więcej olejów smarowych, ale muszą one być w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów.

Za złamanie nowych przepisów grożą dość dotkliwe kary. Od 1 maja br. administracja celno-skarbowa otrzyma uprawnienia do nakładania kar za wykroczenia w dostarczaniu towarów objętych akcyzą, w tym paliw. Ustawa mówi, że kara może wynieść do 46% wartości netto zakupionego towaru, jednak nie mniej niż 20 tysięcy zł.

Wprowadzony system monitorowania ma m.in. uszczelnić obrót paliwami i sprawić, że do Skarbu Państwa będzie trafiać więcej środków z VAT i akcyzy.

(JW, Tygodnik Rolniczy)