Zmiana organizacji ruchu w Chróstniku

Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania przy pałacu w Chróstniku. Z ruchu wyłączona została jedna z dróg prowadzących do krzyżówki. To pierwszy etap zadania, który ma zostać zakończony w ciągu dwóch, maksymalnie trzech tygodni.

Zaplanowana w trzech etapach inwestycja zakłada przebudowę całego skrzyżowania, poszerzenie pasa jezdni z trzech do pięciu metrów, a także budowę chodnika wzdłuż muru pałacu. Choć droga jest własnością gminy, zadanie we własnym zakresie realizuje prywatny inwestor, a calem prac jest poprawa estetyki tego miejsca.

Właściciele posesji usytuowanych prze remontowanym odcinku mogą korzystać z objazdu drogami wewnętrznymi nr 228 i 239.

Zakończenie trzeciego etapu inwestycji planowane jest na kwiecień 2018 r.

Zmiana organizacji ruchu na czas remontu uzyskała zgodę gminnych i powiatowych służb oraz policji.

(MG)