Zawarto umowę na przebudowę dróg w Księginicach

Informacja o zawarciu umowy, w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: PRZEBUDOWA i MODERNIZACJA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KSIĘGINICE

zawiadomienie o zawarciu umowy