Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Lubin ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość w Raszówce o powierzchni 920 m². Jest ona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

To nieruchomość  o numerze LE1U/00018322/6 w księdze wieczystej. Działka jest na terenie płaskim,  ma kształt wieloboku, zbliżonego do kształtem do kwadratu. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki w zabudowie wiejskiej (zabudowane budynkiem gospodarczym oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, droga asfaltowa, droga gruntowa. Obok drogi asfaltowej lasy. Na działce rosną drzewa liściaste i iglaste. Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej.

Nabywca nieruchomości w celu usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości powinien dokonać stosownego zgłoszenia. Ogólne warunki uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów reguluje art. 83-86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm.).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r.

Wykaz Raszówka