Wyjaśnienie treści specyfikacji dot. przebudowy ul. Koralowej w Oborze

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OBORZE (ULICA KORALOWA) – DZ. NR 349.

1. – wyjaśnienie treści SIWZ(2).pdf ( 49.26 KB)