Wybiorą lidera społeczności wiejskiej

Ruszył konkurs pn: „Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej 2017”. Zgłaszać można wolontariuszy i osoby, które aktywizują mieszkańców oraz działają na rzecz rozwoju środowisk wiejskich. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca br. Eliminacje wojewódzkie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Celem konkursu jest uhonorowanie pracy wolontariuszy, a także wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju środowisk wiejskich dla jego integracji, aktywizacji i rozwoju oraz zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych na terenach wiejskich.

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w rozwijaniu oświaty pozaszkolnej, za szczególne zaangażowanie w integrację środowisk wiejskich, aktywizację i rozwój wsi, za osiągnięcia w rozwijaniu wolontariatu na rzecz edukacji wiejskiej.

Do nagrody nominować można wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą na obszarach wiejskich, pracowników i członków samorządów, wójtów i burmistrzów, a także sołtysów, pracowników uczelni, nauczycieli wiejskich szkół podstawowych, oraz organizacje pozarządowe.

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny nominowanych osób, wyłoni 10 Laureatów Wojewódzkiego Konkursu, którzy otrzymają statuetkę Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się w październiku br. podczas Dolnośląskiego Forum Kobiet.

Karty zgłoszenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy dostarczyć do 15 maja 2017 r. na adres Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Urszula Bartoszewicz, pod nr tel. 71/339 86 56 w. 171. Kontaktować się można także drogą elektroniczną, email: urszula.bartoszewicz@dodr.pl

Eliminacje wojewódzkie organizowane są poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą, samorządami i organizacjami pozarządowymi.

W załączeniu regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia:

Regulamin Konkursu (pdf – 255 kB)

Karta zgłoszenia (Ms Word doc – 177 kB)

(fot. arch. DODR)