Wójt Gminy Lubin ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Księginice

III przetarg Księginice