Uwaga! Podwojono limit na odbiór odpadów biodegradowalnych

Mieszkańcy Gminy Lubin od wczoraj mogą wystawiać przed budynek 4 worki odpadów biodegradowalnych i zielonych, które są odbierane bezpośrednio od mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy mają tych odpadów więcej niż 4 worki powinni je kompostować na terenie nieruchomości lub nieodpłatanie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oborze.

Wczoraj weszła w życie uchwała nr LXIII/461/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększająca limit odbieranych, bezpośrednio z nieruchomości, odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych. Limit ten wynosi 4 worki na 1 budynek jednorodzinny lub 1 lokal mieszkalny na 1 odbiór odpadów.

Odbiór w ilości 4 worków odpadów biodegradowalnych obowiązuje od 10.10.2018r. (środa) i obejmie już odbiór odpadów „bio” od tego dnia.

(IW)