Uwaga! Będą sprawdzać instalacje gazowe

gaz3W dniach 19-20 października na terenie Gminy Lubin Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Chodzi o wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci i instalacji gazowych.

Akcja polega na na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i natychmiast powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Akcja przewonienia gazu ziemnego obejmie miejscowości:

 • Chróstnik
 • Gorzyca

 • Krzeczyn Mały

 • Krzeczyn Wielki

 • Miroszowice

 • Osiek

 • Obora

 • Owczary

 • Szklary Górne

 • Bukowna

 • Karczowiska

 • Lisiec

 • Raszowa

 • Raszowa Mała

 • Raszówka

 • Wiercień

 • Gola

 • Zimna Woda