Unieważnienie postępowania

dot. „Zapytania ofertowego na zarządzanie projektem pn. „Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”.

unieważnienie postępowania