Szkolenia strażaków

Członkowie naszych gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych regularnie podnoszą swoje kwalifikacje. W ostatnich tygodniach 16 strażaków, którzy niedawno zasilili szeregi ochotników, przeszło szkolenie podstawowe. Kolejnych 11 ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskało tytuł ratownika.

Szkolenia Podstawowe Strażaków Ratowników OSP organizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. W okresie od marca do czerwca to szkolenie pozytywnie przeszło 16 członków OSP Gminy Lubin.

Na wyjazdowym – 66-cio godzinnym kursie podnosili swoje kwalifikacje także inni strażacy, uzyskując tytuł ratownika. Wzięli w nim udział członkowie OSP z Krzeczyna Wielkiego, Księginic, Gorzycy, Szklar Górnych i Raszówki. Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy to 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych. Dzięki nim strażacy ochotnicy mają wiedzę uprawniającą ich do działań w zakresie ratownictwa w czasie akcji, potrafią współdziałać z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego i co najważniejsze, umieją fachowo udzielać pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do czasu przekazania ich personelowi zawodowych służb ratowniczych.

Tego typu kursy kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności . Podczas testu praktycznego strażacy musieli sprawnie udzielić pomocy podczas dwóch losowo wybranych zdarzeń i dodatkowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie z elektronicznym monitorowaniem wykonywanych czynności.

(SR)