Sprzątanie Raszówki – zebrano 50 worków śmieci

W ramach Akcji Ekologicznej – „O naszą gminę dbamy i ją sami sprzątamy” mieszkańcy Raszówki, zakasali rękawy i posprzątali miejscowość, co tym samym od razu pokazało jej piękno. 19 października grupa śmiałków pod opieką radnego Marcina Nyklewicza, leśniczego Michała Gałązki oraz prezesa OSP Raszówka Damiana Dobrowolskiego, ruszyła na ulice oraz w okoliczne lasy, aby zadbać o środowisko naturalne swojej miejscowości. Miejscowi ekolodzy uzbierali aż 50 worków śmieci oraz m.in. zużyte opony i regipsy.  Za trud włożony w pracę, uczestnikom akcji podziękowano zorganizowaniem ogniska z kiełbaskami,  słodkim poczęstunkiem oraz upominkami.

(RED)