Rozszerzono skład Komisji Rewizyjnej

Radny Roman Komarnicki.

Radny Roman Komarnicki został nowym członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubin. Obecnie w tym gremium nie zasiadał żaden z przedstawicieli klubu „Razem dla Gminy” , a o pełnej reprezentacji klubowej w komisji rewizyjnej mówi Ustawa o samorządzie gminnym.

„W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów” – czytamy w ustawie. Klub radnych „Razem dla Gminy” miał swojego przedstawiciela, ale w tym roku Janusz Zarenkiewicz opuścił jego szeregi, stając się radnym niezależnym.

Członkiem komisji rewizyjnej pozostaje, ale nie reprezentuje już w niej  opozycyjnego w stosunku do wójta klubu radnych. Stąd uzupełniające wybory.

Kandydaturę Romana Komarnickiego zgłosił przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski, a poparli ją jednogłośnie wszyscy obecni na sesji radni.

Roman Komarnicki to doświadczony samorządowiec, wieloletni przewodniczący Rady Gminy Lubin.

Komisja rewizyjna liczy obecnie czterech członków. W jej skład wchodzą przewodniczący Andrzej Olek oraz Patryk Jarkowiec, Roman Komarnicki i Janusz Zarenkiewicz.

(MG)