Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania aktywności osób starszych z terenu Gminy Lubin poprzez organizację i prowadzenie Senioralnej Akademii Kompetencji.

Wójt Gminy Lubin przyznaje dotacje:

Fundacji „ATENA NOCTUA” z siedzibą w 59-140 Chocianów, ul. Armii Krajowej 10/1 w kwocie 35 000,00 zł.

(EP)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU