Rada Gminy Lubin przyznała dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych Gminy Lubin

IMG_6559Wniosek wójta Tadeusza Kielana dotyczący podziału środków na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach zabytkowych uzyskała akceptację Rady Gminy Lubin.  330 tys. złotych z gminnego budżetu podzielono pomiędzy siedem parafii, sześć katolickich i jedną prawosławną.

– Na historyczne dziedzictwo Gminy Lubin składają się w zdecydowanej większości  obiekty sakralne,  stąd taka propozycja podziału dotacji. Jesteśmy zobowiązani chronić naszą historię i tradycję, by mogły z nich czerpać także przyszłe pokolenia – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

O dotację wnioskowało sześć parafii, wszystkie otrzymały finansowe wsparcie, ale nie wszystkie we wnioskowanej wysokości.

– Na ten cel pierwotnie przeznaczyliśmy 180 tys. złotych. Postanowiliśmy zwiększyć tę kwotę  do 330 tys. zł, ale i to nie zabezpieczyło wszystkich potrzeb. Przygotowując  propozycję podziału środków, zwracaliśmy uwagę na stan techniczny obiektu, fakt czy inwestycję można etapować, czy otrzymała już wsparcie z innych źródeł, jak również wysokość wkładu własnego. Myślę, że te najpilniejsze  zadania – za przyznane środki – uda się wykonać – dodaje wójt Tadeusz Kielan.

Radni Gminy Lubin jednogłośnie poparli propozycję wójta. Finansowe wsparcie otrzymają:

* Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Miłoradzicach na wykonanie remontu konstrukcji dachu głównego nad kościołem – 95 tys. zł

* Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP w Raszówce na wymianę okien w kościele (etap I) – 53 tys. zł

* Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlcach na remont drewnianej dzwonnicy znajdującej się przy kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Czerńcu – 40 tys. zł

* Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Trójcy w Zimnej Wodzie na remont konstrukcji dachu i renowację fasad kościoła wraz z pracami odtworzeniowymi kamiennych detali architektonicznych, portal główny – etap III – 75 tys. zł

* Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej- inwentaryzacji obiektu wraz z oznaczeniem stopnia zniszczenia i oceną stanu technicznego kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy- 4 tys. zł.

* Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Osieku:

– na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego przebudowy pomieszczenia przy sarkofagu w kościele w Osieku – 3,5 tys. zł

– na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej renowacji i wymiany drzwi i okien w kościele p.w. Chrystusa Króla w Osieku – 2 tys. zł

– na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej renowacji i wymiany drzwi i okien w kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pieszkowie – 2,5 tys. zł

* Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie na remont dachu oraz renowację elewacji wraz z odwodnieniem fundamentów w kościele pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie – etap I – 55 tys. zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(MG)