Przetarg na przebudowę drogi w Składowicach ogłoszony

Powiat lubiński rozpoczął procedurę wyłaniania wykonawcy przebudowy drogi 1221 D w Składowicach. Ogłoszono także przetarg na budowę chodników, peronów przystankowych i zatok na terenie Gminy Lubin.

Droga w Składowicach jest jedną z ośmiu, których przebudowa planowana jest w ramach wspólnych działań Gminy Lubin i Powiatu Lubińskiego. Choć są to drogi powiatowe, gmina partycypuje w ich modernizacji, by przyśpieszyć wykonanie tak długo oczekiwanych remontów.

– Remont drogi w Składowicach jest inwestycją oczekiwaną przez mieszkańców od kilkudziesięciu lat. Bardzo się cieszę, że jej wykonanie w końcu stanie się  faktem. Gminno-powiatowe porozumienia zakłada także przebudowę dróg w Niemstowie, Księginicach, Miłoradzicach, Raszówce, Szklarach Górnych, Czerńcu i Gorzycy, nie mniej wyczekiwanych od składowickiej inwestycji – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Termin składania ofert na przebudowę drogi w Składowicach upływa 15 marca. W przypadku wyłonienia inwestora, w ciągu 30 dni zawarta zostanie z nim  umowa, a czas trwania prac określony został na okres pięciu miesięcy.

Porozumienie zawarte  z powiatem zakłada także remonty chodników, peronów przystankowych i zatok. Na wykonanie tego zadania także ogłoszono  już przetarg. Inwestycje realizowane będą  w Liścu, Wiercieniu, Gorzycy, Raszowej, Czerńcu i Niemstowie. Termin składania ofert w tym przypadku upływa 14 marca. Termin wykonania zadania wynosi 45 dni od dnia podpisania umowy.

(MG)