Przetarg na nieruchomość niezabudowaną w Raszówce

Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Raszówki oznaczonej numerem geodezyjnym 407/3 o powierzchni 0,0920 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00018322/6.

Nieruchomość jest na terenie płaskim, działka ma kształt wieloboku, zbliżonego do kształtem do kwadratu. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki w zabudowie wiejskiej (zabudowane budynkiem gospodarczym oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym), droga asfaltowa, droga gruntowa. Obok drogi asfaltowej lasy. Na działce rosną drzewa liściaste i iglaste. Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN2 o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza netto wynosi 45 000,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4 500,00 zł do dnia 21 maja 2018 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul.  Księcia Ludwika I nr 3, pokój nr 15 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.

Przetarg Raszówka