Przetarg na dwie działki budowlane w Raszowej

Wójt Gminy Lubin ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek budowlanych w Raszowej. Każda ma powierzchnię  1100 m² i cenę wywoławczą 31 680 zł. Przetarg odbędzie się 29 maja.

Działki zlokalizowane są  przy granicy strefy zainwestowania kubaturowego wsi. Teren płaski porośnięty zdziczałą roślinnością. Działka nr 236/6 to sześciobok zbliżony kształtem do prostokąta, nr 236/15 to pięciobok kształtem zbliżony do kwadratu. Działki położone są bezpośrednio przy drodze powiatowej. Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23 maja 2018 r. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3, pokój nr 15 w godz. 8.00-15.00, telefon 76 840 31 80.