Protokół

 z wyboru ofert w ramach zapytania ofertowego na realizację zajęć w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim