PROGRAM RODZINA 500+ w Gminie Lubin

1312 dzieci z Gminy Lubin skorzystało w ciągu ostatniego roku z rządowego Programu Rodzina 500 plus. Wypłacono z tego tytułu blisko 8, 4 mln zł.

To nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto w skali roku.

Od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Księginicach wpłynęło 1328 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wydano 1312 decyzji, wypłacono z tego tytułu 8 mln 394 tys. 121 zł.

– Realizacja „świadczeń 500+” spowodowała skokowy wzrost w liczbie urodzeń dzieci. W kwietniu 2016 roku wypłaciliśmy 1384 świadczenia, natomiast w miesiącu marcu 2017 roku 1433 świadczenia. W tym okresie  głównie związku z ukończeniem 18 roku, bądź zmianą miejsca zamieszkania zaprzestaliśmy wypłatę 100 świadczeń – mówi Bronisława Dul, dyrektor Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Księginicach.

Obecnie przyjmowanych jest średnio 20 wniosków miesięcznie. Zgłaszają się osoby, które podjęły, bądź utraciły zatrudnienie. Ma to wpływ na przyznane już świadczenie i konieczność ponownego przeliczenia dochodu. Tym samym ustalenie dalszego prawa do świadczenia.

– Program ten wpłyną również na inne świadczenia wypłacane przez nasz GOPS. Stwierdzamy zwiększenie liczby wniosków o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku rodzinnego oraz karty dużej rodziny – dodaje Bronisława Dul.

Bieżący okres zasiłkowy kończy się dnia 30 września 2017r i do tej daty (poza wyjątkami np. ukończenie przez dziecko 18 roku życia) przyznane jest świadczenie wychowawcze. Wnioski na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

(MG/GOPS)