Plany ostatnich miejscowości Gminy Lubin uchwalone

SONY DSCWszystkie miejscowości Gminy Lubin mają już nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jako ostatnie, tych długo oczekiwanych dokumentów, doczekały się Raszówka, Obora i Krzeczyn Wielki. Uchwały w tej sprawie podjęte zostały na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w Oborze.

Przepisy prawa nie regulują, jak często plany zagospodarowania przestrzennego mają być aktualizowane. Zwyczajowo jednak, w przypadku dynamicznie rozwijających się samorządów, do jakich z pewnością zaliczana jest Gmina Lubin, powinno mieć to miejsce nie rzadziej niż raz na pięć lat.

W przypadku planów zagospodarowania przestrzennego obszarów Gminy Lubin zmian nie dokonywano od kilkunastu lat.

Nie budzi wątpliwości fakt, że zakończone aktualizacje były bardzo oczekiwane przez mieszańców. W stosunku do wcześniejszych planów zwiększają one obszary przeznaczone na nowe inwestycje, głównie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową.

Na nowe plany najdłużej czekali mieszkańcy Krzeczyna Wielkiego, Obory i Raszówki. W tym przypadku, wobec zgłaszanych protestów, procedury przeprowadzane były aż trzykrotnie.

[envira-gallery id="28518"]