Ogłoszono wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin

To będzie pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady na okres 2020-2021 i wybory zostaną przeprowadzone 28 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia oraz dokumenty wymagane przy zgłaszaniu kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl oraz w Biurze Rady Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 115,116.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy dla wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin,  który publikujemy poniżej.

Wszelkie informacje dotyczące wymaganych od kandydata do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin dokumentów oraz trybu składania zgłoszeń i wyboru radnych Młodzieżowej Rady Gminy Lubin można uzyskać pod numerem telefonu 76/ 84-03-150, e-mail: jedrak@archiwum.ug.lubin.pl

Data wykonania czynności

wyborczych

 

Treść czynności

 

2 grudnia 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie  wyborów  i kalendarzu wyborczym

 

3 grudnia 2019 r.

 

Powołanie Komisji do przeprowadzenia wyborów

 

od 4 grudnia 2019 r.

do 17 stycznia 2020 r.

 

Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin

 

24 stycznia 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach zgłoszonych do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin z podziałem na okręgi wyborcze

 

28 stycznia 2020 r.

 

Przeprowadzenie wyborów przez powołaną Komisję

 

31 stycznia 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów  do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin