Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi w Niemstowie

W pierwszej dekadzie kwietnia wyłoniony zostanie wykonawca drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej w Niemstowie. Ogłoszono właśnie przetarg na wykonanie tej inwestycji.

W pierwszym etapie, który zakończył się pod koniec ubiegłego roku przebudowany został odcinek o długości 1000 metrów. W ramach zadania wzmocniona została konstrukcja jezdni, ułożono nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej, a także wybudowany został chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.

Drugi etap inwestycji przewiduje oprócz wykonania remontu kolejnego kilometra jezdni, budowę chodnika oraz parkingu z kostki kamiennej, wykonanie zatoki autobusowej, zjazdów indywidualnych, pobocza, krawężnika oraz odtworzenie rowu przydrożnego.

Koszt zadania zaplanowany został na ok. 2 mln zł. Termin składania ofert upływa 5 kwietnia 2018 r. Inwestycja ma zostać zakończona w ciągu 130 dni od dnia zawarcia umowy.

(MG)