Ogłoszenie o wyborze oferty

na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2018 roku.

ogłoszenie transport