Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO NA POTRZEBY PUNKTU LEKARSKIEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ I C.O

Załączniki: