Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH OBORA, MIROSZOWICE, USTRONIE, KRZECZYN WIELKI I KRZECZYN MAŁY.

Ogłoszenie o zamówieniu I

SIWZ wraz załącznikami od nr 1 do nr 6

Zał. do SIWZ od nr 1 do 6

Dokumentacja techniczna_Zadanie nr 3 Ustronie dz 45

Dokumentacja techniczna_Zadanie nr 2 Miroszowice III etap

Zał. nr 7 do SIWZ_wzór umowy

Dokumentacja techniczna_Zadanie nr 1 Obora ul. Makowa

Dokumentacja techniczna_Zadanie nr 4 Krzeczyn Wielki

Dokumentacja techniczna_Zadanie nr 5 Krzeczyn Mały

zmiana treści SIWZ

Strona tytułowa przedmiaru robót dotycząca Zadania 1 (po zmianach)