Obwieszczenie Starosty Polkowickiego

 o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Scalenie gruntów wsi Brunów” gmina Chocianów, powiat polkowicki.