Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

zawiadamiające o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Czarna-Polkowice

Obwieszczenie RDOŚ – udział społeczeństwa