Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora

Obwieszczenie Chróstnik, Krzeczyn Mały, Obora