Nowy harmonogram odbioru odpadów

Gmina Lubin informuje, że od 1 października 2017 roku obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów.  Załączona informacja zawiera również terminy zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Informujemy, iż w celu ułatwienia Mieszkańcom naszej Gminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin będzie odbierać w/w odpady sprzed posesji, po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości do tutejszego urzędu. Zgłoszenia należy dokonać do 7 dni przed terminem odbioru odpadów wyznaczonym w harmonogramie. Adres nieruchomości do odbioru odpadów należy zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 76 84 03 126 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy w Lubinie ul. W. Łokietka 6, 59-300 Lubin. Można to zrobić także u sołtysa swojej miejscowości.

DO POBRANIA:

(format PDF) Harmonogram odbioru odpadów Gmina Lubin IX-XII 2017 12.09.2017

(format Excel) Harmonogram odbioru odpadów Gmina Lubin IX-XII 2017 12.09.2017