Nowoczesny plac zabaw w Karczowiskach na finiszu

img_0452Budowa długo oczekiwanego nowego placu zabaw w Karczowiskach dobiega końca. Odbiór techniczny obiektu odbędzie się na początku przyszłego tygodnia.

Elementy edukacyjne, huśtawki, karuzela, sześciokątna piaskownica czy małpi gaj – to tylko część urządzeń, która znajdzie się na nowym placu zabaw.

Inwestycja ruszyła w momencie, kiedy w zasadzie stracono nadzieję, że w tym roku zostanie zrealizowana. Nie ujęto jej bowiem w budżecie na 2016 r. W maju bieżącego roku interpelację w tej sprawie złożył radny Gminy Lubin Marcin Nyklewicz, zwracając się z pytaniem, czy możliwe są budżetowe zmiany, uwzględniające powstanie miejsca wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych w Karczowiskach.

– Jest to inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Karczowisk, ale i uzasadniona ponieważ istniejący plac zabaw ulega systematycznej degradacji, a obecny jego stan stwarza zagrożenie dla korzystających z niego dzieci. Karczowiska nie mają swojej świetlicy, boisko jest mocno wyeksploatowane, a nowy plac zabaw mógłby odmienić oblicze tej miejscowości, tym bardziej, że jest to wieś stale rozwijająca się, w której stale przybywa młodych użytkowników planowanej inwestycji – pisał w interpelacji skierowanej do wójta Tadeusza Kielana radny Marcin Nyklewicz.

Środki udało się wyasygnować i 25 lipca 2016 r. teren przekazany został inwestorowi.  Prace można było rozpocząć natychmiast, ponieważ  w 2015 r. ze środków Funduszu Sołeckiego przygotowany został projekt budowlany inwestycji. Mocno kibicował temu zadaniu także sołtys Karczowisk.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się doprowadzić tę inwestycję do końca. Myślę, że to jeden z nowocześniejszych tego typu obiektów w naszym regionie, który na pewno na pewno natychmiast znajdzie swoich amatorów – mówi Marcin Nyklewicz, który uważnie śledził prace budowlane.

Na początku przyszłego tygodnia odbędzie się odbiór techniczny zadania, które obejmował oprócz montażu urządzeń także wycinkę drzew i rekultywację terenu, wykonanie nawierzchni, ścieżek, ogrodzenia, piłkochywtów  czy małej architektury, na którą składają się m.in. ławki, stół piknikowy czy stojaki na rowery.

Koszt inwestycji wyniósł 146 tys. zł, z czego blisko 130 tys. zł pochodziło z budżetu Gminy Lubin, a 17 tys. z Funduszu Sołeckiego, czyli środków przekazywanych przez gminny samorząd poszczególnym miejscowościom, a rozdysponowywanych przez mieszkańców.

(MG)