Nowa droga w Miłosnej

Zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej wraz z rozbudową oświetlenia w Miłosnej. Inwestycja realizowana była na działkach nr 49/3, 49/43, 49/47, 70.

Zakres zadania obejmował m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4 m i długości ok 191 m, zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów, utwardzenie poboczy kruszywem oraz wycinkę drzew kolidujących z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Wybudowana została linia oświetlenia ulicznego o długości ok 121, m, złożona z czterech słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED.

Wartość inwestycji wyniosła 282 tys. zł.

(MF)