Najlepsi uczniowie i studenci odebrali stypendia

To była już 45. edycja programu stypendialnego dla zdolnych uczniów i studentów, którzy swoją wytężoną pracą oraz nieustającym zapałem osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie oraz wykazali się wiedzą w konkursach przedmiotowych. Po raz drugi  wręczono także stypendia dyrektorów szkół za wysokie wyniki w nauce. Było to możliwe dzięki funduszom zabezpieczonym na ten cel w budżecie gminy.

Początek Programu stypendialnego w Gminie Lubin datowany jest na rok 1996. Corocznie stypendia przyznawane są dwa razy do roku, za osiągnięcia w minionym semestrze. Programem objęci są uczniowie, począwszy od edukacji na poziomie gimnazjalnym do studentów studiów magisterskich włącznie.

Kryterium uzyskania specjalnego stypendium od dyrektorów  szkół podstawowych była wysoka średnia w nauce, wzorowe zachowanie oraz dodatkowa aktywność na rzecz szkoły.  Mateusz Marciniak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim nagrodził Julię Werbną, Wiktorię Ogłozińską, Mateusza Przystupa. Ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie, dyrektor Patrycja Słota wyróżniła Zuzannę Szczypczyk, Kacpra Radulewicza, Nikolę Polańską. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce dyrektor Lucyna Szudrowicz nagrodziła Dorotę Sobuś, Jakuba Skibika, Mateusza Łukasiewicza. Dyrektor Mariola Karwan ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach wręczyła stypendium Aleksandrze Szelidze, dwóm pozostałym stypendystkom listy gratulacyjne przekaże  w innym terminie. Ze Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Szklarach Górnych dyrektor Elżbieta Piasny  nagrodziła Zuzannę Mietlińską, Emilię Róg oraz  Oskara Kłosa.

Oprócz nagród dyrektorskich przyznanych zostało 110 stypendiów, w tym 7 za osiągnięcia sportowe, 8 za artystyczne   i za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz 95 za bardzo dobre wyniki w nauce na poszczególnych szczeblach edukacji. Aby uzyskać stypendium naukowe należało uzyskać następującą średnią ocen śród semestralnych: w gimnazjum min. 5,1, w szkołach średnich  min. 4,9,  natomiast dla studentów średnia ocen to min. 4,5.

Wysokość stypendium uzależniona jest od poziomu kształcenia i waha się od 250 zł do 550 zł (stypendia  naukowe), stypendia za inne osiągnięcia, sportowe, artystyczne i przedmiotowe i zróżnicowane są w zależności od ilości i szczebla osiągnięć.

Uroczystego wręczenia stypendiów dokonywał Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin wraz z Zofią Marcinkiewicz przewodniczącą komisji oświaty i kultury Rady Gminy Lubin.

– Wysiłek, który dziś wkładacie w naukę będzie procentował latami. Życzę wam wielu sukcesów w kolejnych latach nauki i w przyszłej pracy zawodowej – mówił wójt. – Niech te stypendia będą impulsem do dalszej wytężonej pracy. Rozwijajcie swoje talenty, bądźcie kreatywni, innowacyjni, odważni w podejmowaniu decyzji. Ogłoszono kilka dni temu wybory do Młodzieżowej Rady Gminy, mam nadzieję, że właśnie wy będziecie stanowili jej trzon – dodał Tadeusz  Kielan.

Lista stypendystów obecnych na gali.

Stypendyści sportowi:

  • Mateusz Musiatowicz – uczeń Gimnazjum Gminnego w Lubinie,  który zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Łuczniczym w kat. junior młodszy;
  • Mateusz Posłuszny – uczeń ZS w Lubinie który zdobył II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w łucznictwie bloczkowym, VI miejsce w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w kat. łuki bloczkowe, III miejsce w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w kat. zespołowej łuki bloczkowe;
  • Jakub Kowalski – uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi , który wraz ze swoją drużyną KS Lider Włocławek zdobył awans do IV Ligi piłki nożnej;

Stypendyści wybranych dziedzin wiedzy

  • Mateusz Dydyński – uczeń I LO w Lubinie, finalista ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii;
  • Jakub Dydyński – uczeń I LO w Lubinie, finalista ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii;
  • Mikołaj Jaszczyszyn – uczeń I LO w Lubinie, finalista ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii;
  • Paweł Polański – uczeń Gimnazjum w Lubinie, który zdobył II miejsce w Wojewódzkich Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz był  finalistą w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
  • Klaudia Jędrak – uczennica I LO w Lubinie, finalistka ogólnopolskiej olimpiady Zwolnienie z teorii.

Stypendyści z najwyższymi średnimi

gimnazjum – Paula Krzęćko ze średnią ocen 5,7, Dawid Herejczak  ze średnią 5,6 oraz Karolina Skupień i Maciej Marciniak, oboje ze średnią 5,4;

szkoły średnie – Klaudia Jędrak oraz Damian Gurdak ze średnią ocen 5,2;

studia wyższe licencjackie/inżynierskie – Monika Szczepaniak, Aleksandra Kowal i Adrianna Kucharzak;

studia wyższe magisterskie – Weronika Matwiejuk;

Pozostali stypendyści

gimnazjum: Paweł Szydłowski, Magdalena Stęplewska, Nikola Strama, Paweł Polański, Joannę Ziobroniewicz, Karol Kosturek.

szkoły średnie: Miłosz Byczek, Jakub Dydyński, Mateusz Dydyński, Przemysław Pabian, Mikołaj Jaszczyszyn, Aneta Kochowicz, Marcela Dominik, Zuzanna Knapik, Aleksandra Maślej, Mikołaj Stasiak, Jakub Kowalski, Patryk Kalinowski.

studia wyższe I stopnia: Klaudia Borkowska