Mają nowoczesny plac zabaw

img_0042Jest nowoczesny, kolorowy i przede wszystkim bezpieczny – mieszkańcy Karczowisk doczekali się placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Najmłodsi mogą już bawić się w małpim gaju, korzystać ze ścianki wspinaczkowej i grać w „kółko i krzyżyk” na specjalnej tablicy.

Zamontowane zestawy zabawowe są tak rozbudowane, aby zachęcać najmłodszych do aktywnego spędzania czasu. Na nowym placu zabaw każdy maluch znajdzie coś dla siebie. Dzieci mają do dyspozycji między innymi labirynt, zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, karuzelę i huśtawki.

Nowy plac zabaw był inwestycją bardzo oczekiwaną przez mieszkańców, ponieważ istniejący jest stary i zniszczony.

– Popołudniami przychodzi tutaj bardzo dużo dzieci i młodzieży. To jedyne miejsce, w którym najmłodsi mogą się bawić. Zależało nam na nowym placu, ponieważ obecny nie jest już bezpieczny – mówi Zbigniew Weryński, wiceprzewodniczący Rady Sołeckiej Karczowisk.

Oprócz montażu urządzeń wykonano także nową nawierzchnię, ścieżki, ogrodzenia i piłkochywty. Zamontowano także nowe ławki, stół piknikowy i stojak na rowery.

Sołtys Karczowisk Dariusz Sędzikowski podkreśla olbrzymi wkład mieszkańców Karczowisk w realizację inwestycji. – U podstaw tej inicjatywy stały postulaty mieszkańców w tej sprawie, które znalazły wyraz w decyzjach Zebrania Sołeckiego w 2015 roku. Zatwierdzono wówczas podjętymi uchwałami zabezpieczenie środków na dokumentację projektową oraz na budowę – mówi Dariusz Sędzikowski.

Kosztorys placu zabaw znacznie przekroczył jednak możliwości finansowe, którymi dysponują mieszkańcy w ramach Funduszu Sołeckiego.

O pomoc Gminy Lubin w sfinansowaniu przedsięwzięcia – oprócz sołtysa tej miejscowości – wnioskował również radny Marcin Nyklewicz, który w maju bieżącego roku złożył interpelację w sprawie zarezerwowania środków na ten cel w gminnym budżecie. Przychylili się do tego zarówno wójt Tadeusz Kielan, jak i radni.

Inwestycja pochłonęła 146 tysięcy złotych. Rada Sołecka pokryła część kosztów przeznaczając na ten cel 17 tysięcy złotych z Funduszu Sołeckiego. 130 tysięcy złotych pokryto z budżetu Gminy Lubin.

(JW)